Szak:
Sorozat:
Szerző:
Cím vagy alcím:
Műveltségi terület: Nyelv:
Megjelenés típusa:

Lázár Ildikó: 39 interkulturális játék. Ötlettár tanároknak az interkulturális kompetencia és a csoportdinamika fejlesztéséhez. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 9.) Link
feladatgyűjtemény; idegen nyelvek; angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Molnár Gábor Tamás: A figyelem művészete. Bevezetés az irodalmi művek értelmezésébe. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 1.) Link
jegyzet; magyar nyelv és irodalom; magyartanár; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Antalné Szabó Ágnes, Betlehem Márta, Danczi Annamária, Davidovics Dávid, Fábián Gyöngyi, Feld-Knapp Ilona, Hercz Mária, Kránicz Eszter, Major Éva, Nagy Zoltán, Rakitai Réka, Sáfrányné Molnár Mónika, Szőke-Milinte Enikő, Taczman Andrea: A tanárrá válás és a tanárság kutatása. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 11.) Link
tanulmánykötet; magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, művészetek; tanári szakokon átívelő; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Baditzné Pálvölgyi Kata, Bakos Györgyi, Csernussi Mónika, Éder Mariann, Elekes Katalin, Éltető Katalin, Erdős Ákos, Gonda Zita, Palotás Berta, Pentz Anna Mária, Perge Gabriella, Pethőné Nagy Csilla, Pintér Borbála, Salga Imre, Salusinszky Gábor, Szénásiné Steiner Rita: A tanulás és a tanítás tervezése. Tanóra- és foglalkozástervek a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek tanításához. (Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 3.)oktatási tananyag; magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, művészetek; többszakos; többnyelvű nyelvű; Megjelenés: online

Barátné Hajdu Ágnes: Bevezetés a könyvtárhasználati ismeretek oktatásába. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 8.) Link
tankönyv; műveltségterületeken átívelő; könyvtárostanár, magyartanár; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Besse Attila, Csaba Márta, Danczi Annamária, Gonda Attila, István Anna, Jancsó Katalin, Nagy Roland, Pallai Károly Sándor, Poór Patrícia, Varga Richárd, Vinkler Andrea: Bölcsész és művészetközvetítő tanári hálózati adattárak. (Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Adatbázis 2.) Link
adattár; műveltségterületeken átívelő; tanári szakokon átívelő; többnyelvű nyelvű; Megjelenés: online

Boda Gáborné Köntös Nelli, Bodnár Gábor, Csaba Márta, Danczi Annamária, Debreczeni Csaba, Dési Edit, Dziewońska-Kiss Dorota, Fekete Adrienn, Ferenczi Attila, Gabnai Katalin, Hámori Ágnes, Jancsó Katalin, Laczházi Aranka, Lukácsné Bajzek Mária, Major Éva, Müller Márta, Nagy Roland, Perge Gabriella, Salánki Zsuzsanna, Solti Dóra, Szíjártó Imre, Terbe Erika, Zimonyi Péter: Bölcsész és művészetközvetítő tanári szakirodalmi kalauzok. -. (Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Adatbázis 1.) Link
adattár; műveltségterületeken átívelő; tanári szakokon átívelő; többnyelvű nyelvű; Megjelenés: online

Boócz-Barna Katalin, Feld-Knapp Ilona, Kárpáti Zsófia, Kertes Patrícia, Palotás Berta: Deutsch als Fremdsprache unterrichten lernen. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 6.) Link
tankönyv; idegen nyelvek; német nyelv és kultúra tanára; német nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Gonda Zsuzsa: Digitális szövegek olvasásának típusai és stratégiái. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 7.) Link
jegyzet; magyar nyelv és irodalom; magyartanár; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Florin Cioban: Elemente de metodică a predării limbii și literaturii române. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 5.) Link
tankönyv; idegen nyelvek; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára; román nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, Jeszenszky Márton, Juan José Luján Egea: El español en el aula. Material complementario para la formación de profesores de ELE húngaros. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 7.) Link
tankönyv; idegen nyelvek; spanyol nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Bodnár Gábor, Erdős Ákos, Kabdebó Sándor: Ének-zenei ismeretek. Tananyag az ének-zenei kritériumvizsgához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 1.) Link
tankönyv; művészetek; ének-zene tanár; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Albert Ágnes, Dóczi Brigitta, Tartsayné Németh Nóra: English Pedagogical Grammar. (Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 2.)tankönyv; idegen nyelvek; angol nyelv és kultúra tanára; angol nyelvű; Megjelenés: online

Simon Valéria: Ensiapu Elsősegély. Módszertani segédanyag a finn nyelv oktatásához. (Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 1.) Link
tankönyv; idegen nyelvek; finn nyelv és kultúra tanára; magyar, finn nyelvű; Megjelenés: online

Kovács Máté, Körmendy Mariann: GrammatiCALÉ. Support pour l’enseignement de la grammaire. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 4.) Link
tankönyv; idegen nyelvek; francia nyelv és kultúra tanára; francia nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Kugler Nóra: Gyakorlatok a magyar nyelvtan funkcionális szemléletű tanításához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 12.) Link
tankönyv; magyar nyelv és irodalom; magyartanár; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Antalné Szabó Ágnes, Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, Debreczeni Csaba, Kálmán Orsolya, Kovács Máté, Kránicz Eszter, Raátz Judit, Salusinszky Gábor, Szabó Éva: Hatnyelvű digitális metodikai szótár. A magyar nyelv és az idegen nyelvek tanításához. (Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 8.) Link
szótár; magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, művészetek; angol nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára, magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára; angol, francia, magyar, német, olasz, spanyol nyelvű; Megjelenés: online

Solti Dóra: Kézikönyv az újgörög nyelvtan oktatásához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 2.) Link
tankönyv; idegen nyelvek; újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára; magyar, újgörög nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Baditzné Pálvölgyi Kata, Boócz-Barna Katalin, Czibula Katalin, Csaba Márta, Dudás Mária, Dziewońska-Kiss Dorota, Florin Cioban, Gonda Zita, Huszthy Alma, István Anna, Laczházi Aranka, Lebovics Viktória, Lukács István, Lukácsné Bajzek Mária, Major Éva, Márkus Éva, Müller Márta, Németh Katalin, Pálffy Gabriella, Raátz Judit, Révész Judit, Salusinszky Gábor, Simon Valéria, Solti Dóra, Szabó Katalin, Urkom Aleksander: Mentorképzési tematikák és gyakorlatsorok. A magyar, az idegen nyelv és az ének-zene szakos mentorok képzéséhez. (Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 7.)oktatási tananyag; magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, művészetek; többszakos; többnyelvű nyelvű; Megjelenés: online

Andorka Eszter, Csaba Márta, Fodor Antónia: Módszertani segédlet a portugál nyelv oktatásához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 11.) Link
tankönyv; idegen nyelvek; portugál nyelv és kultúra tanára; portugál nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Dudás Mária, Dziewońska-Kiss Dorota, István Anna, Kálecz-Simon Orsolya †, Kovács Oxána, Lebovics Viktória, Lukácsné Bajzek Mária, Lyavinecz Marianna, Mladen Pavičić, Nataša Nedeljković, Pátrovics Péter, Ráduly Zsuzsanna, Sajnovics Mária, Tuska Tünde, Urkom Aleksander, Várnai Dorota, Zsilák Mária: Módszertani tananyagok és tanulmányok. A bolgár, a horvát, a lengyel, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán irodalom, nyelvészet és kultúra oktatásához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 6.) Link
tankönyv; idegen nyelvek; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára; bolgár, horvát, lengyel, magyar, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Antalné Szabó Ágnes, Bóna Judit, Illés Györgyi, Szentgyörgyi Rudolf, Raátz Judit, Terbe Erika, Veszelszki Ágnes: Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 10.)tankönyv; műveltségterületeken átívelő; tanári szakokon átívelő; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Antalné Szabó Ágnes, Bartal Mária, Bartha Csilla, Czibula Katalin, Gonda Zsuzsa, Horváth Zsuzsanna, Kugler Nóra, Molnár Gábor Tamás, Nemesi Attila László, Raátz Judit, H. Varga Gyula: Szakpedagógiai körkép I.. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 2.) Link
tanulmánykötet; magyar nyelv és irodalom; magyartanár; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Baditzné Pálvölgyi Kata, Boócz-Barna Katalin, Debreczeni Csaba, Dóczi Brigitta, Eszenyi Réka, Feld-Knapp Ilona, Halápi Magdolna, Márkus Éva, Müller Márta, Pálffy Gabriella, Reményi Andrea, Salusinszky Gábor: Szakpedagógiai körkép II.. Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 3.) Link
tanulmánykötet; idegen nyelvek; angol nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Balázs Zoltán, Bethlenfalvy Ádám, Bodnár Gábor, Bujtor Anna, Eck Júlia, Kárpáti Andrea, Pallag Andrea, Schilling Árpád, Szíjártó Imre, Zombori Béla: Szakpedagógiai körkép III.. Művészetpedagógiai tanulmányok. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 4.) Link
tanulmánykötet; művészetek; dráma- és színházismeret-tanár, magyartanár, ének-zene tanár, médiatanár, mozgókép- és kommunikációtanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Antalné Szabó Ágnes: Tanári kommunikáció. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 9.)jegyzet; műveltségterületeken átívelő; magyartanár; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Baditzné Pálvölgyi Kata, Enyedi Ágnes, Erdős Ákos, Fábián Gyöngyi, Huszthy Alma, Lángné Erdős Katalin, Palotás Berta, Pentz Anna Mária: Tanításkísérő szemináriumok tematikái és gyakorlatai. A magyar, az idegen nyelv és az ének-zene szakos tanárjelölt hallgatók képzéséhez. (Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 6.)tananyag; magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, művészetek; többszakos; többnyelvű nyelvű; Megjelenés: online

Dési Edit, Laczházi Aranka, Rónai Gábor: Tanítsunk okosan!. Nyelvészeti háttér, gyakorlatok és módszertani ajánlások az orosz nyelv tanításához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 5.) Link
tankönyv; idegen nyelvek; orosz nyelv és kultúra tanára; magyar, orosz nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Asztalos Anikó, Boda Annamária, Éry Anna, Huszthy Alma, Király Flóra, Orgoványi-Gajdos Judit, Schirm Anita, Szabó Éva, Szőke-Milinte Enikő: Tanóratervezés és tanórakutatás. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 10.) Link
tanulmánykötet; magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, művészetek; tanári szakokon átívelő; magyar nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Balázs-Piri Péter, Borszuk Adrienn, Dóczi Brigitta, Gonda Zsuzsa, Holecz Margit, Király Flóra, Mészáros Péter, Nyakas Tünde, Prievara Tibor, Rosenzweigné Pejtsik Júlia, Sámson Réka, Sváb Ágnes, Tartsayné Németh Nóra, Varjasi Szabolcs, Veszelszkiné Huszárik Ildikó, Zele János: Tanulás és tanítás a 21. században. IKT-tananyagok a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek tanításához. (Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 4.)oktatási tananyag; magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, művészetek; többszakos; többnyelvű nyelvű; Megjelenés: online

Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, Jeszenszky Márton, Juan José Luján Egea: Temas de gramática pedagógica para futuros profesores de ELE. Material complementario para la formación de profesores de ELE húngaros. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 8.) Link
tankönyv; idegen nyelvek; spanyol nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Nakos Konstantinos: Újgörög irodalmi szöveggyűjtemény interkulturális ismeretek közveítéséhez. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 3.) Link
szöveggyűjtemény; idegen nyelvek; újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára; újgörög nyelvű; Megjelenés: nyomtatott, online

Bacsó Péter, Barcsa Emese Orsolya, Bernáthné Vámosi Judit, Boronkai Szabolcs, Bugán Ilona, Domokos Katalin, Elekes Katalin, Fábián László, Gonda Zita, Gulyásné Pusztai Réka, Gyertyánfyné Kiss Csilla, Horváth Beáta, Hubai Katalin, J. Tóth Judit, Jászné Kajmádi Mónika, Keisz Ágoston, Lángné Erdős Katalin, Lengyel Zsuzsa, Lenkefi Ferencné, Máriáss Márta, Mészáros Péter, Nikolics Noémi, Nyakas Tünde, Pálréti Orsolya, Parancs Anna, Ruszina Mónika, Szabó Ádám, Szabó Éva, Szabó Katalin, Szemethy Tamás, Sztrókay András, Tóth László: Videós órák vázlatai. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek tanításához. (Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 5.)oktatási tananyag; magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, művészetek; többszakos; többnyelvű nyelvű; Megjelenés: online